Arxiv

Posts Tagged ‘1948’

10 dekabr…

Bizim qədər haqqı pozulan varmı?

Bu gün  insan hüquqları günüdür. Və bu gün, 1950-ci ildən başlayaraq “10 dekabr insan hüquqları günü” kimi qeyd edilir. Bu gün haqqında ilk dəfə olaraq Fransada 1789-cu ildə qəbul edilmiş “İnsan və vətəndaş haqqları haqqında deklarasiya”da rast gəlinir. Baxmayar ki, buna qədər insan haqlarının tanınması uzun inkişaf yolu keçmişdir. Onun inkişaf yolunda İngiltərə və Amerikada bu sahədə məlum olan xartiyalar var idi.

XX əsrdə insan hüqüqları sahəsində əsas sənəd 10 dekabr 1948-ci ildə BMT təşkilatı tərəfindən qəbul olunmuş “İnsan hüqüqları haqqında ümumi deklarasiya” olmuşdur.

1966-cı ildə BMT-nin başçılığı altında “Vətəndaşlıq və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt” və “iqtisadi, sosial və mədəni hüqular haqqında pakt” qəbul edilmişdir. Ətraflı…