Arxiv

Posts Tagged ‘Bəşəriyyət’

Bu məmləkətdə dəyər verilməyən yeganə şey insan ömrüdür, Vətəndaşdır…

Deyirlər, insan yer üzünün əşrəfidir. Bəşəriyyət üçün də ən qiymətli varlıq Tanrının bu ali yaradılışıdır. Müasir ictimai idarəetmədə, yəni dövlətdə isə insan adı altında ən uca vətəndaş tutulur. Türk milləti üçün isə dövlətə insana dəyər verilməsi hələ vətəndaşlıq mövhumunun yaranmasından əvvələ, ilk Türk xaqanlıqlarının formalaşması dövrünə gedib çıxır. Məhz bu səbəbdəndir ki, XX əsrdə iki böyük dövlət adamı dövlətdə insana, vətəndaşa yüksək qiymət vermişdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə  «İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal»,  Mustafa Kamal Atatürk isə «Hakimiyyət qeyd şərtsiz millətindir»  deməklə insan faktorunun hər şeydən yüksəkdə durduğunu göstərmişdir.

Ətraflı…