Arxiv

Posts Tagged ‘İstiqlal’

Güney Azərbaycan yenidən ayaqda…

Bir gün gələcək bu milllətin yolunda tikan olan nə varsa ayaq altında qalacaq….

Güney Azərbaycan…. Bu mövzu mənim hər zaman ağrılı mövzum olub. Yəni Güneydən nəsə yazanda, nəsə paylaşanda bəzi ağzı göyçəklər başlayırlar bəs Quzey Azərbaycandakı rejimdən niyə danışmırsınız?

Əvvəlcə onu xatırladım. Güney Azərbaycana da hakim kəsilən İran adlanan yerin irtica rejimi hansı formadadırsa Quzey Azərbaycandakı YAP hakimiyyəti də onun başqa formasıdır.
Bu əsas olmamalıdır ki, Quzey Azərbaycanda demokratiya yoxdur, avtoritar rejim hakimiyyət başındadır, insan hüquqları yoxdur deyə Güney Azərbaycan mövzusu qaldırılmasın. Tarix boyu hər zaman Güney Azərbaycanda bir çox inqlablar olmuş, dövlət qurulmuşsa da sonda qanla yatırılıb, qurulan dövlət acı nəticə ilə süquta yetirilmişdir. Səttarxan, Bağırxan, Seyid Cəfər Pişəvəri inqlabları göz önündədir… Hamsı acı və qanlı sonluqla bitib…

Qanla yatırılan inqilablar…

Ətraflı…