Arxiv

Posts Tagged ‘kitab’

Mədəniyyət düşməni, hakimiyyətimiz…

Bu hakimiyyət mədəniyyətə qənim kəsilib

Azərbaycanda mədəniyyət nazirliyi də var, mədəniyyətin inkişafına dair dövlət proqramı da, hələ üstəlik mədəniyyət haqda müdrik fikirlər də… Bunlar hamısı hakimiyyətin kurasiyasında olsa da bizim hakimiyyət mədəniyyətə qənim kəsilib. Elə bil “mədəniyyət” sözü “müxalifət” sözünə bənzədiyindən bütün gücləri ilə bu istiqamətdə hücuma keçiblər.

Bu rejim nəinki mədəniyyətə mədəniyyət adamlarına da qənim kəsilib. Rusiyada illərlə insanların içində olan xofu, qorxu hissini öldürməkdə İnternet üzərindən vətəndaşlara səslənən incəsənət, mədəniyyət adamlarının rolu böyük oldu.

M. Efremovun təqdimatında “Vətəndaş şair” layihəsi, Liya Axedjakova, K.Sobçak, Y.Şevçuk, T.Kandelaki kimi Rusiyada tanınmış incəsənət adamları vətəndaşlarda olan qorxunu yenməyə kömək edən müraciətlər, çıxışlar etdilər, onların video təqdimatlarına Rusiyada milyonlarla insanlar baxdılar. Bundan sonra da daha bu sahələrin insanları daha aktiv şəkildə demokratik proseslərdə iştirak etdilər. Ətraflı…

“Dil millətin namusudur”

Biz necə, dilimizə sahib çıxırıqmı?

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 21-ci maddəsi dövlət dili haqqındadır:
I.Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.

Danışmaq, bir-biri ilə ünsiyyətdə olmaq insanı bütün digər yaradılışlardan fərqləndirən tək xüsusiyyətdir. Tanrı yer kürəsində hər bir millətə yaşamaq üçün ayrıca məkan, coğrafi ərazi ayırdığı kimi, dil, ünsiyyət müxtəlifliyi də verib. Hər bir insanın öz ana dilində danışması, yazıb-oxuması Tanrı tərəfindən verilən haqdır. İnsalar müxtəlif sosial-siyasi və digər səbəblərdən doğulduqları ərazini, yəni Tanrının onlara Vətən olaraq seçdiyi məkanı tərk edə və başqa bir məmləkətdə yaşaya bilərlər. Bu halda belə Tanrının seçimi olan məkan Vətən müqəddəsliyini itirmir yəni əvəzlənmə formal xarakter daşıyır. Amma milli dil, Ana dili heç bir halda dəyişilməzdir.
Ətraflı…