Arxiv

Posts Tagged ‘sərbəst toplaşmaq’

Çox sadə bir istək….

Hər kəsin yaşamaq hüququ vardır

Sətbəst toplaşmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Konistutisiyasında belə yazılıb:  Maddə 49. Sərbəst toplaşmaq azadlığı 

I. Hər kəsin başqaları ilə birlikdə sərbəst toplaşmaq azadlığı vardır.

II. Hər kəsin başqaları ilə birlikdə müvafiq dövlət orqanlarını qabaqcadan xəbərdar etməklə dinc, silahsız yığışmaq, yığıncaqlar, mitinqlər, nümayişlər, küçə yürüşləri keçirmək, piketlər düzəltmək hüququ vardır.

Yəni, düz oxudunuzsa burda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai məsələlər və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanovun imzaladığı məktubla buna icazə verib verməməsi yazılmayıb. Ətraflı…